18 mars 2007

Klassiska arga-lappen-miljöer: Kylskåpet i en studentkorridor
Det finns få ställen där användandet av arga lappar fått en större genomslagskraft än i hjärtat av våra svenska studentbostäder, korridorsköken. En stulen leverpastej kan utan problem bli till skottet i sarajevo.


Notera att man här av skrivarens språkbruk kan sluta sig till att en svensktalande är huvudmisstänkt :).
Inga kommentarer:

© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.