27 maj 2007

Följetongen Goda grannar - del 3

Alex granne anser att repetetion är kunskapens moder och kommer därför i all välvilja med ytterligare en påminnelse om vägen ut från bostadsrättsföreningen (se trappstegsmodellen).Credit: Alex (www.lao.se)

1 kommentar:

suzieQ sa...

Man frågar sig vad de små kryptiska teckningarna skall betyda...

© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.