10 maj 2007

Jämnt skägg i senaste omröstningen

Enligt Arga Lappens läsare vill de flesta lappskrivare själva förbli i skuggan, men även klassiska pseudonymer har fått en revival i lappskrivarvärlden på senare år. Omröstningsresultatet i sammandrag nedan.


Inga kommentarer:

© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.