05 augusti 2007

Re-ignition

Nu kickar Arga Lappen igång igen efter ett par veckors semesteruppehåll. Tack till alla som fortsatt att enträget leta och skicka in material även under de gågna veckorna. Nu kör vi!

Inga kommentarer:

© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.