21 februari 2008

Moderna muséets installationer bli alltmer svårförståeliga
Credit: Jonas
© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.