30 mars 2007

Tung måndagmorgon för chefen"When you go, go out in a blaze of glory!"


Credit: Beyond Robson

Se lappen i sitt sammanhang:
http://www.beyondrobson.com/
© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.