23 mars 2008

Vi måste samman-stråla för att försvara vårt revir!


1 kommentar:

tove sa...

Det verkar vara förvånansvärt många som både kissar och bajsar i hissen får man märka när man stannar till här med jämna mellanrum. Även på ostkupan i göteborg förekommer bajs i hissen from time to time men det har inte kommit upp några arga lappar än så vitt jag vet.

© Arga Lappen -
Vid intresse av att reproducera, publicera eller på annat sätt använda material från Arga Lappen, kontakta mig på emailadressen argalappen [at] hotmail.com.